Blueprints - Tool

Armament I (L) Blueprint (L)

Level 3
Type Tool
SubType Misc Tool
Item Armament Device I (L)
Blueprint Book Limited (Vol. I) and (Vol. II)
TT 0.10
Markup
Links [Entropiawiki]
Qty Materials Cost Cost/M Cost/M(%)
5 Erdorium ingot 6.00 7.42 123.74%
4 Galaxy SI Ion Conductors 0.80 0.82 102.36%
6 Pearl Sand 11.52 12.19 105.79%
4 Simple I Plastic Ruds 2.00 2.03 101.65%
20.32 22.46